annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Pubblicazione Delle Discussioni Più Belle Su Camping.it

Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
 
 • Filtro
 • Ora
 • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

 • Richiesta Info: Pubblicazione Delle Discussioni Più Belle Su Camping.it

  Các bạn thân mến của diễn đàn, các cuộc thảo luận của bạn thường rất quan tâm và được tổ chức tốt.
  Người kiểm duyệt cố gắng can thiệp ít nhất có thể trong các cuộc thảo luận để cho phép bạn thảo luận một cách độc lập với từng chủ đề mà không ảnh hưởng đến việc tuân thủ các quy tắc của diễn đàn.
  Mặc dù vậy, chúng tôi rất cẩn thận về những ǵ bạn viết và chúng tôi theo dơi các cuộc thảo luận mới hàng ngày.
  Chúng tôi đă quyết định xuất bản các cuộc thảo luận về sở thích và mối quan tâm chung trực tiếp nhất trong phần "Ṭ ṃ và đề xuất" của trang web camping.it ( https://www.camping.it/it/tips/ )
  Naturlamente về các bài báo xuất bản bạn người sử dụng diễn đàn được trích dẫn là nguồn.
  Chúng tôi vẫn có sẵn cho bất kỳ đề xuất và / hoặc chỉnh sửa.
  ...
  ...
  Chúc mừng ngày lễ
Sto operando...
X